TEATRO.SK - Prvá internetová divadelná revue    
TEATRO.SK - Prvá internetová divadelná revue
ročník VI., číslo 1 - 2, január - február 2001
Vitajte

...prvá internetová divadelná revue...
|späť | teoretické / historické články | recenzie | rozhovory |
| profily / portréty | knižné recenzie | besedy | festivaly / prehliadky |
| reportáže | zo zahraničia |
| ARCHÍV | DIVADLO.SK | ČAPEK | SCENA.CZ |
KNIŽNÉ RECENZIE

E-Mail : info@rmd.sk MUZIKÁL V ČECHÁCH
DALIBOR HEGER


Jan J. Vaněk: MUZIKÁL V ČECHÁCH aneb VELKÝ SVĚT V MALÉ ZEMI, vydalo První Nakladatelství Knihcentrum, a. s., v roku 1998. Strán 126.
Zo záložky o autorovi vyberáme: Jan J. Vaněk (1947) sa venoval v mladosti divadlu a populárnej hudbe, v roku 1970 vyštudoval novinársku fakultu. Ako redaktor roky písal najmä o hercoch a spevákoch, o divadle, filme a hudbe. V roku 1990 absolvoval postgraduálne štúdium umeleckej kritiky na Divadelnej fakulte AMU.


Na českom knižnom trhu sa priam pretrhlo vrece s hereckými autobiografiami, memoárami alebo aj zlepencami šikovných redaktorov, ktorí neváhajú zostaviť knihu o umelcovi z novinových a časopiseckých rozhovorov. No, aspoň nám toto všetko umožňuje bližší, možno aj širší pohľad do vnútra jednotlivých hereckých osobností, a najmä odhaľuje ich individuálny pohľad na uplynulé desaťročie v českej (aj československej) kultúre a divadelníctve zvlášť. Možno len závidieť, že celá veľká česká herecká garnitúra sa knižne vyznáva nielen zo svojich umeleckých lások, ale aj zrkadlí celkovú atmosféru tých rokov. V umení to boli roky nie jednoduché, často polemické i konformné. Žiaľ, naša herecká generácia, ktorá v tých časoch dospela k svojim umeleckým vrcholom, sa zatiaľ písomne nevyjadrila a nezanechala nám individuálny názor na nedávnu minulosť. A medzitým sa neúprosne jedna osobnosť za druhou vytráca a my môžeme na ňu iba spomínať.
Nie je tajomstvom, že takáto literatúra sa dobre predáva a viaceré nakladateľstvá sa priam pretekajú a bojujú o pamäti populárnych osobností. Niektoré majú prekvapujúco nielen spomienkovú, ale najmä literárnu úroveň. Čím je však na knižnom trhu literatúry tohto typu viac, o to je na ňom menej literatúry divadelno-teoretickej alebo divadelno-historickej.
Jednou zo svetlých výnimiek je v tomto smere výpravná publikácia z pera Jana J. Vaněka Muzikál v Čechách aneb Veľký svět v malé zemi (vydalo vydavateľstvo Knihcentrum).
Je všeobecne známe, že po roku 1990 nastala v Čechách priam explózia divadelného podnikania a éra "zlatých čias českého muzikálu." Či chceme alebo nie, musíme priznať, že české producentské centrá a agentúry sa rýchlo prispôsobili svetovým trendom a naservírovali divadelnému publiku diela v takom "balení" a v takom prevedení, o akom sa v ére "kamenných" divadiel nikomu ani nesnívalo. A tak sa muzikálový boom stal refrénom všetkých agentúr a producentských centier.
Autor publikácie (mimochodom vydanej na najvyššej úrovni - na kriedovom papieri s perfektnými fotografiami z inscenácií) sa rozhodol zmapovať najprv všeobecný historický prehľad o dejinách muzikálu až po prvé dotyky s muzikálom v povojnových rokoch. Škoda, že striktne oddelil tieto "muzikálové" snaženia iba na "zeme" české, hoci práve v tých časoch Slovensko často udávalo trend ďalších možností tohto žánru. A ak vymenúva premiéry svetových muzikálov v Čechách, neuvedomuje si (nechce?), že viaceré špičkové diela mali svoju premiéru na Slovensku, či už v Bratislave, Prešove alebo v Košiciach. Keby prejavil viac snahy po objektivite, iste by mu neušlo, že v slovenských divadlách sa hrali mnohé tituly, ktoré českým dramaturgom unikli. U nás sa uviedli diela, ktoré podnes neboli v Čechách uvedené. Stačí len pripomenúť: The Boys from Syracuse (v preklade V Ríme na fóre), Street Scene (v preklade Láska, chlieb a ulica), Oliver, Sweet Charity, Jozef a jeho zázračný farebný plášť, Pokrvní bratia, Evanjelium o Márii atď. Tieto diela by rozhodne do knihy patrili, pretože sú zo zlatého fondu muzikálovej spisby.
V čom však majú české súbory jednoznačný prím - to je pôvodná muzikálová tvorba. Diela ako Dracula, Krysař, Jana z Arcu, Hamlet, či muzikál Monte Christo sa stali hitmi v Čechách aj na Slovensku.
Dielo o muzikáli dopĺňajú biografie muzikálových skladateľov, libretistov, textárov a súpis angloamerických muzikálov uvedených v Čechách. Nebolo by sa nič stalo - skôr naopak, keby sa tam objavili i diela uvedené u nás.
Publikáciu treba v každom prípade privítať. Škoda len, že sa nepripravila v kooperácii so slovenskými teoretikmi tohto žánru alebo aspoň po konzultácii s bratislavským Divadelným ústavom a pracovníkmi jeho archívu.

Autor je prekladateľ, dramaturg, znalec hudobného divadla a kritik.)